ติดต่อสอบถามโทร. Tel. 02-811-6045 

สวัสดิการพนักงาน

W.R.C. ตอบแทนพนักงานที่ได้ทำงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยการให้สวัสดิการแก่พนักงาน W.R.C.ซึ่งมีดังต่อไปนี้

 ประกันสังคม   กองทุนจัดตั้งขึ้นเพื่อพนักงาน เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาล และมีการทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่อง
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   กองทุนที่สะสมเงินจากพนักงานเพื่อให้พนักงานมีเงินออมไว้ใช้จ่ายยามเกษียณอายุ ออกจากงาน หรือเป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัว
 กองทุนเงินทดแทน   กองทุนจัดตั้งขึ้นเพื่อพนักงานในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่พนักงานเมื่อประสบอันตราย เจ็บป่วย เนื่องจากการทำงาน
 ตรวจสุขภาพประจำปี   พนักงานทุกคนจะได้รับการตรวจสุขภาพทุกคน  
 ประกันอุบัติเหตุ   อุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดอาจทำให้การเงินของพนักงานสะดุด W.R.C.จึงมองพนักงานเสมือนคนในครอบครัวดูแลดุจญาติมิตร
 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร   บุคลากรที่ดีคือหัวใจหลักสำคัญในการทำงาน โดยการฝึกอบรมศักยภาพให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น
 เงินพิเศษตำแหน่งงาน   เพื่อให้พนักงานได้รับผิดชอบในตำแหน่งของตัวเองให้ดีขึ้น
 สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี   เราจัดกิจกรรมสัมมนาตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆและมีกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะในการทำงาน
 งานกีฬาสีประจำปี   เราสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาศสร้างความสามัคคี กระชับมิตรในการทำงานเป็นทีม
 งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี   เราสนับสนุนให้พนักงานเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและผ่อนคลายในการทำงาน
 โบนัสประจำปี   ตอบแทนพนักงานที่ได้ทำงานอย่างเต็มความสามารถ 
 ของขวัญวันเกิดพนักงาน   วันเกิดของท่าน คือวันสำคัญของเรา  
 วันหยุดตามประเพณี        
 วันหยุดพักผ่อนประจำปี        
 เบี้ยขยัน,เบี้ยเลี้ยงรายวัน        

  สมัครงาน


22 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 132 ครั้ง

Engine by shopup.com